początek strony

Dla Pacjenta

Skargi i wnioski

Pacjenci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez:

  • Dyrektora Naczelnego w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 15.00
  • Zastępcę Dyrektora ds. świadczeń zdrowotnych w każdą środę od 8.00 do 10.00
  • Skargi na piśmie przyjmuje sekretariat SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu.
  • Rzeczni Praw Pacjenta
Strony internetowe: IntraCOM.pl