początek strony

O szpitalu

Strona główna / O szpitalu / Nasze oddziały / Oddział Geriatrii / Oddział Geriatrii - informacje

Oddział Geriatrii - informacje

Do oddziału przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 60 rok życia. Oddział sprawuje całościową i całodobową opiekę medyczną nad chorymi. Celem pobytu chorego w oddziale jest przywrócenie do jak najlepszego stanu zdrowia. W przypadku chorób nieuleczalnych - poprawę komfortu i jakości życia. Opiekę nad pacjentami sprawuje doświadczony personel składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa, dietetyka, pedagoga socjalnego. Zapewniamy opiekę duszpasterską. Wszyscy służą pomocą pacjentowi i rodzinie w zakresie swoich kompetencji. Oddział posiada nowe wysokospecjalistyczne wyposażenie do opieki i pielęgnacji chorego, sprzęt do rehabilitacji i fizykoterapii.

Zakres wykonywanych badań:

  • badania obrazowe z wykorzystaniem tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego,
  • badania USG,
  • ECHO serca,
  • badania endoskopowe.
Strony internetowe: IntraCOM.pl