początek strony
  • Kontakt: +48 774 062 730
  • Lokalizacja: Szpital (budynek B0) - I piętro

Kierownik oddziału: lek. med. Grażyna Klama-Morgała
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Bożena Fular

Sekretariat
Dyżurka lekarska
Dyżurka pielęgniarska
+48 774 062 730
+48 774 062 747
+48 774 062 749
Adres
ul. Judyma 4
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: geriatria@e-szpital.eu
 Profil hospitalizacji:

Do oddziału przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 60 rok życia. Oddział sprawuje całościową i całodobową opiekę medyczną nad chorymi. Celem pobytu chorego w oddziale jest przywrócenie do jak najlepszego stanu zdrowia. W przypadku chorób nieuleczalnych - poprawę komfortu i jakości życia. Opiekę nad pacjentami sprawuje doświadczony personel składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa, dietetyka, pedagoga socjalnego. Zapewniamy opiekę duszpasterską. Wszyscy służą pomocą pacjentowi i rodzinie w zakresie swoich kompetencji. Oddział posiada nowe wysokospecjalistyczne wyposażenie do opieki i pielęgnacji chorego, sprzęt do rehabilitacji i fizykoterapii

najważniejsze informacje dla pacjentów poprzednia strona
Strony internetowe: IntraCOM.pl