początek strony
  • Kontakt: +48 774 062 488
  • Lokalizacja: ul. Roosevelta 2

Kierownik Oddziału: Jarosław Karoń

Zastępca Kierownika Oddziału: Jacek Mazur

Oddział Położniczo-Ginekologiczny posiada II stopień referencyjności i pracują w nim wysoko wykwalifikowani  lekarze oraz położne, którzy rocznie leczą około 2750 kobiet i pomagają przyjść na świat do 850 noworodków. Do  porodu przyjmowane są wszystkie ciężarne wyrażające chęć urodzenia swojego dziecka w naszym szpitalu. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani lekarz prowadzący ciążę. Kobietom rodzącym w naszym Szpitalu staramy się stworzyć takie warunki, aby poród a także okres wczesnego połogu był przez nie wspominany jako najszczęśliwszy i najpiękniejszy okres w ich życiu. Stawiając sobie za nadrzędny cel zdrowie i dobro osób korzystających z usług medycznych świadczonych w oddziale położniczo - ginekologicznym stosujemy metody diagnostyczne i terapeutyczne zgodne z najnowocześniejszymi standardami, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wszystkim leczonym kobietom. Jednym z bardzo ważnych celów medycznych jest walka z bólem i stresem przy porodzie. Nasi lekarze i położne to nie tylko zgrany zespół medyczy, ale także życzliwi i przyjaźni ludzie tworzący wyjątkową atmosferę.

Oddział składa się z:

1. Położniczo – ginekologicznej Izby Przyjęć,
2. Traktu porodowego,
3. Odcinka położniczo-noworodkowego (w systemie matka-dziecko czyli „rooming in”),
4. Odcinka patologii ciąży,
5. Odcinka ginekologicznego z pododdziałem ginekologii onkologicznej.
                                                                                     --> Więcej

najważniejsze informacje dla pacjentów poprzednia strona
Strony internetowe: IntraCOM.pl